Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 15. 09. - 16. 09. 2020
Datum ukončení rezervací: 11. 09. 2020
Délka kurzu v hodinách: 16
Časový harmonogram: 8:00
Místo: LU VUT BRNO
Cena: 0.00

Certifikace a letová způsobilost

Cílem kurzu je získání celkového přehledu o kategoriích letadel a leteckých předpisech a požadavky na zajištění letové způsobilosti. 

  1. Procedurální a technické požadavky na zajištění typové certifikace
  2. Přijatelné způsoby prokazování plnění požadavků předpisu 

 

Lektor

prof. Ing. ANTONÍN PÍŠTĚK CSc.

profile picture

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc., je špičkovým odborníkem v oblasti konstrukce malých letadel. Je zakladatelem Leteckého ústavu a jeho činnost na poli VaV v oblasti letectví je jedinečná. V době, kdy nastal útlum v letecké výrobě, vytvořil pracoviště, které navázalo na tradici letecké výroby a úspěšně pokračuje ve výzkumu a vývoji malých letadel. Má zásluhu na výchově nové generace leteckých odborníků a zejména výzkumných pracovníků a spojuje činnost technickou s činností pedagogickou.

Profesor Píštěk se narodil v roce 1937. Absolvoval Průmyslovou školu leteckou v Uherském Hradišti a následně Vojenskou akademii Brno – obor stavba letadel a VUT v Brně. Od roku 1969 až do 1990 působil v konstrukčním oddělení společnosti LET Kunovice, kde začínal na pozici vedoucího skupiny a dopracoval se až na vedoucího konstrukčního rozvoje. V letech 1990 až 1991 pracoval jako vedoucí projekce v podniku Moravan Otrokovice. Od roku 1991 je ředitelem Leteckého ústavu FSI VUT v Brně a od roku 2000 současně řešitelem Centra leteckého a kosmického výzkumu.

Prof. Píštěk se jako hlavní konstruktér podílel na vývoji letounů L-610, L-410, L-210, Z-80, Z-90, TP-41 a dalších. Jako vedoucí projektu a hlavní konstruktér působil při vývoji nové generace letounů řady VUT 100, VUT 300 a VUT 200 ve spolupráci s firmou Evektor. Projekt VUT 100 získal v roce 2005 ocenění Česká hlava. Od roku 2005 působí jako vedoucí projektu a hlavní konstruktér projektu bezpilotního letadla VUT 001 Marabu, který byl oceněn na Mezinárodnímn strojírenském veletetrhu 2010 v Brně  Zlatou medailí. Ve spolupráci se společností Jihlavan Aeroplanes se jako vedoucí projektu podílí na vývoji letounu JA-600. Koordinuje projekty leteckého průmyslu v rámci grantů MPO ČR. Nejnovějším a nejvýznamnějším je aplikace letounu VUT 001 Marabu pro pohon vodíkovými články.


 

Zaujalo Vás školení? Zarezervujte si místo!