Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 15. 10. - 15. 10. 2018
Datum ukončení rezervací: 12. 10. 2018
Délka kurzu v hodinách: 8
Časový harmonogram: 8:00
Místo: Zlín
Cena: 1790.00

Trnkalová

Hmotný a nehmotný majetek

Cílem kurzu je seznámení účastníků s principy hmotného a nehmotného majetku a jeho evidenci. Obsah kurzu je zaměřen na hmotný a nehmotný majetek ve světle nového občanského zákoníku, ale také na majetek pořízený formou pronájmu či formou dotace.