Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 6. 12. - 7. 12. 2018
Datum ukončení rezervací: 16. 11. 2018
Délka kurzu v hodinách: 16
Časový harmonogram: 8:00
Místo:
Cena: 6490.00

Integrovaná marketingová komunikace

Naučíte se jak marketingově využít sociální sítě, jak provést kvalitní marketingový výzkum a jak jeho výsledky aplikovat do praxe. Cílem kurzu je naučit se ovládat marketingové terminologie, metody a postup uplatňované při marketingovém plánování a při implementaci marketingových nástrojů.