Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 26. 10. - 26. 10. 2020
Datum ukončení rezervací: 23. 10. 2020
Délka kurzu v hodinách: 8
Časový harmonogram: 8:00
Místo: Zlín
Cena: 3490.00

Excelentní nákupčí

Hlavní cíl kurzu: Osvojit si postupy a metody pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů.

Dílčí cíle kurzu:

1.    Získat komplexní znalosti o nákupním trhu

2.    Naučit se posoudit současnou úroveň nákupu a získat povědomí o metodách optimalizace nákupních procesů.

3.    Získat praktické poznatky pro zlepšení svých vyjednávacích schopností

Lektor

David Skyba