Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 16. 12. - 17. 12. 2020
Datum ukončení rezervací: 15. 12. 2020
Délka kurzu v hodinách: 16
Časový harmonogram: 8:00
Místo: Zlín
Cena: 6490.00

Finanční řízení pro nefinanční manažery

Hlavní cíl kurzu: Objasnit základní ekonomické pojmy používané v běžném chodu firmy a jejich význam pro řízení podniku.

Dílčí cíle kurzu:

  1. Vymezit hlavní finanční cíle podniku
  2. Objasnit základní ekonomické údaje dle jednotlivých výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow
  3. Vysvětlit chování nákladů
  4. Představit způsoby vyhodnocení investic
  5. Zdůraznit roli pracovního kapitálu
Lektor

Ing. Josef Kutáč, Ph.D

Zaujalo Vás školení? Zarezervujte si místo!