HR CLUB "Strasti a slasti současného HR"

                Květnový HR Club byl příjemným setkáním personalistů, který se zaměřil na téma Strasti a slasti současného HR. Toto inspirativní setkání se v první polovině diskuze stáčelo k zamyšlení, co činí práci personalisty výjimečnou. Mnohdy se jedná i několika měsíční či letou snahu prosadit v dané organizaci změnu v personální oblasti. Když ale nakonec personalisté přesvědčí vedení a dostává se jim později od zaměstnanců pochvaly a poděkování, je to pro ně skutečná slast.

                Jednou z takových situací je změna v přístupu vedení ke svým zaměstnancům. Ať to byla změna přístupu v rámci organizace teambuildingů, kterých se začal účastnit i top management, nebo zavedení efektivnější zpětné vazby, propojení vedení s ostatními zaměstnanci zapříčinilo větší spokojenost zaměstnanců, jejich angažovanost a motivaci.

                Jeden z personalistů navazuje na krásný příběh ve své organizaci: „Nový ředitel společnosti nastoupil do výroby jako řádový zaměstnanec. Nikomu ze svých kolegů nesdělil, že je nový ředitel dané organizace a 2 měsíce s nimi pracoval u stroje. Nyní má se svými podřízenými skvělý vztah – tykají si a přesto mají k němu obrovský respekt.

                Podávání zpětné vazby může být někdy skutečným oříškem. „Málo kdo má zkušenost s podáváním dobré zpětné vazby. Není to vůbec jednoduchá záležitost. Potom nastane situace, kdy ředitel organizace volí nevhodná slova a má to velmi špatný dopad.“ říká moderátorka diskuze Ilona Urbanová.

                „My jim (zaměstnancům) něco vysvětlujeme, ale oni to vnímají úplně jinak!“ směje se jedna z personalistek. Už jste se s tím také setkali? Máme pro to jednoduché vysvětlení. Každý člověk vidí svět svýma očima, skrze takzvané konstrukty, které si tvoříme ve své mysli. Díky tomu můžou stejná slova vyvolat zcela odlišné emoce a chování. Právě tohle je jeden z důvodů proč je důležité se dále vzdělávat v kladení otázek a celkově komunikačních schopnostech, emoční inteligenci, podávání zpětné vazby různým způsobem. „Mnohem lepšího výsledku dosáhnete odstraněním číselných škál z hodnotících dotazníků. Proškolte své lidi, jak mají dávat zpětnou vazbu a nechte je se vyjádřit slovem.“ radí moderátorka Ilona Urbanová.

                A co adaptace, když na ní není vůbec čas? Může být vůbec efektivní? Spoustě firem chybí tzv. „adaptační anděl“ nebo „velký bratr“ jak ho pojmenovávají naši personalisté. Člověk, který by byl finančně motivován zaučovat nové zaměstnance. Nábor nového zaměstnance je totiž tak finančně nákladné, že pokud člověk se cítí ztracený a nemotivovaný v prvních týdnech či měsících, snáze firmu opustí, než pokud bude pod křídlem svého mentora. Náklady na takové mentora však vyjdou mnohem lépe, než zaučování dalších a dalších zaměstnanců, kteří opustí organizaci ve zkušební době.

                Motivace je vůbec velkým tématem, o kterém by se dalo mluvit celé měsíce. Dotýká se tolika aspektů práce, že to na rukách nespočítáme. O to více se o ní stále více mluví. Jak motivovat různé generace? Jakým způsobem nastavit benefity? Nepřeplácíme nově nastupující zaměstnance? Jaké jsou nejnovější trendy HR Marketingu?

                Motivace penězi přestává fungovat. Jedna z personalistek výrobní firmy říká: „Ti kluci ve výrobě mají všichni iPhone a značkové boty. Nechtějí povýšit z operátorů na předáky, protože nechtějí mít zodpovědnost.“ Mladá generace potřebuje perspektivu a možnost něco změnit. Nestálost se dá vyřešit mnohdy i geografickou mobilitou – umožnit zaměstnanci změnit působiště, pokud to lze. HR Marketing je neméně důležitou součástí. Pomocí budování značky např. přes sociální sítě může pomoci budoucím zaměstnancům zvýšit jejich osobní status – pracovat pro tuto firmu je mi ctí!

                Spoustu témat, se kterými personalisté přišli, jsme si pozorně zapsali – další způsoby motivace zaměstnanců, jak udržet stávající zaměstnance dlouholeté i absolventy, benefity a odměňování, jak na efektivní nábor zaměstnanců nebo např. HR controlling, to jsou všechno témata, kterým se budeme věnovat zase na příštím setkání.

                Děkujeme všem personalistům a personalistkám za účast a budeme se těšit na další inspirativní setkání!

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

+420 603 146 964