Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 23. 09. - 24. 09. 2020
Datum ukončení rezervací: 22. 09. 2020
Délka kurzu v hodinách: 16
Časový harmonogram: 8:00
Místo: Průhonice
Cena: 6490.00

Komunikační dovednosti

Hlavní cíl kurzu: Poznat svůj komunikační styl a naučit se komunikovat jasně, stručně, bez emocí.

Dílčí cíle kurzu:

1. Schopnost srozumitelně sdělovat informace, naslouchat druhým, vést rozhovor a směřovat ho

    efektivně k cíli

2. Naučit se v komunikaci zvládat své emoce a emoce protistrany

3. Osvojit si jednotlivé možnosti aplikace do praxe

Lektor

Ing. Marie Raková