Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 17. 09. - 17. 09. 2020
Datum ukončení rezervací: 16. 09. 2020
Délka kurzu v hodinách: 8
Časový harmonogram: 8:00 - 16:30
Místo: Průhonice
Cena: 3490.00

Rétorika a hlasová technika

Hlavní cíl kurzu: Umět zaujmout posluchače tak, aby o daném prezentovaném faktu byli přesvědčení, naučit se zpevnit svůj hlas a hlasový projev a posílit tím své sebevědomí.

Dílčí cíle kurzu:

  1. Osvojit si základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci
  2. Uvědomit si, jak působí náš mluvený projev na druhé
  3. Umět se vyvarovat chyb a přesvědčit druhé v projevu
  4. Naučit se kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat
Lektor

Bc. Jiří Filip DiS.

profile picture

 

Jiří se zaměřuje se především na školení prodejních dovedností (up sell, cross sell), prezentačních dovedností, mediální trénink a leadership. Vzhledem ke spolupráci s organizacemi Bussines for Breakfast a Smart network je v pravidelném kontaktu s podnikatelskou veřejností. Stejně tak je schopen své zkušenosti, poznatky i novou motivaci předávat dále v rámci individuálních školení i mentoringu. Své bohaté zkušenosti získal z pozice interního školitele a trenéra prodejních dovednosti v rámci Okay Holding a ICT Pro s.r.o. a tyto zúročuje ve školení kurzů soft skills.