Datum začátku školení
Vrátit zpět na seznam
Datum konání: 10. 09. - 10. 09. 2020
Datum ukončení rezervací: 9. 09. 2020
Délka kurzu v hodinách: 8
Časový harmonogram: 8:00 - 16:30
Místo: Průhonice
Cena: 3490.00

Zákoník práce a jeho změny - Průhonice

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. by Vás ráda pozvala na kurz

ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO ZMĚNY

který se bude hlavně týkat dlouho očekávané novelizace zákoníku práce, která částečně nabývá účinnosti 30.7.2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021.

 

Novela zákoníku práce

 • Doručování písemností
 • Odvolání vedoucích pracovníků
 • Potvrzení o zaměstnání
 •  
 • Sdílená pracovní místa
 • Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
 • Náhrady nemajetkové újmy při úmrtí zaměstnance a při ublížení na zdraví zaměstnance

A dále

 • Aktuální judikatura v oblasti pracovního práva
 • Aktuální otázky ke skončení pracovního poměru, pracovní doby, překážek v práci a dovolené

   

Lektor

Mgr. Tomáš Pavlíček

profile picture

Bude se na Vás těšit lektor Mgr. Tomáš Pavlíček

Tomáš vystudoval Právo a právní vědu na Masarykově univerzitě v Brně, nyní působí jako předseda senátu na Okresním soudu ve Zlíně. Jeho lektorskou specializací v oblasti práva je právo pracovní, obchodní právo se zaměřením na obchodní smlouvy, opatrovnictví, ochrana osobních údajů a dále např.  problémy zadlužení a exekucí. V pracovním právu se věnuje především cílovým skupinám – personalisté, mistři a střední management, kde čerpá ze zkušeností z mnoha významných firem, např. greiner packaging slušovice s.r.o., Česká zbrojovka a.s. a další.