Vlastní projekty realizované v ČR

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. realizuje vlastní vzdělávací projekty z různých oblastí. Tyto projekty jsme rozdělili do oddílů podle programovacího období. 

1) Projekty za programové období 2017-2019

2) Projekty za programové období 2007-2013:

 • Kariérové koučování zaměřené na řešení
 • Na druhém břehu
 • Inovací a tvorbou dalšího vzdělávání ke zvyšování potenciálu firem Zlínského kraje
 • Tam za řekou čeká život
 • Cesta zpátky
 • Most přes minulost
 • Dva břehy může spojit most
 • Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji
 • Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků

3) Projekty za programové období 2004-2007

 • PROJEKT “Vzdělávání zaměstnanců společnosti Barum Continental spol. s r.o. a spolupracujících franchízových partnerů z celé ČR”
 • PROJEKT “Rozvoj společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců, certifikace jakosti a nová pracovní místa”
 • PROJEKT “Podpora konkurenceschopnosti strojírenských a plastikářských podniků rozvojem lidských zdrojů”