Projekty za programové období 2017-2019

Projekt „Profi manažerské vzdělávání v Profimě“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/000 4469
Doba realizace projektu: 15.1.2017 - 14.1.2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Interní lektor
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.