Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Management + HR

Návrh a realizace vhodné strategie je určující pro úspěch každé společnosti. Stejně jako formulace dlouhodobých a krátkodobých cílů společnosti. Je důležité, aby management dokázal reflektovat změny na trhu, nastavil správně procesy v organizaci, dobře reprezentoval firmu, zvládal jednání se zaměstnanci, jejich motivaci, hodnocení a řešení krizových situací.


Probuďte s námi Váš manažerský potenciál

Jak na vytvoření strategie firmy a její implementaci, aby strategické projekty nezůstaly jen na papíře. 
Naučíme Vás uplatnit osvědčené mezinárodní postupy v řízení organizace, zlepšit kontrolu a získat manažerský přehled.
Dosáhněte optimální rentability a plnění požadavků zákazníků díky využití osvědčených metod procesního řízení.
Efektivněji propojte strategické a projektové řízení, vyřešte konflikt mezi různými strukturami řízení ve firmě.
Bojujete s organizací času? Naučte se třídit informace a organizovat čas, řídit úkoly a priority u sebe i u Vašich podřízených.
Vázne vaše jednání se zaměstnanci? Zvládněte proaktivní komunikaci s podřízenými a přirozenou vůdcovskou roli v čele firmy či v jiné manažerské pozici. 
Nevíte, jak mluvit s podřízenými? Naučte se je hodnotit, kritizovat i chválit.
Zdokonalte své umění prezentace, buďte přesvědčiví a charismatičtí v každém okamžiku. Před svými podřízenými stejně jako před akcionáři nebo ministry.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MANAŽERY

Efektivní komunikace - základní stavební kámen týmové práce
Tento kurz napomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky v komunikaci a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích. 

Vedení lidí
Kurz naučí rozpoznat zralost pracovníka a podle toho volit styl vedení a využívat jej jako motivační faktor.

Řízení, organizace a motivace pracovníků
Cílem kurzu je naučit se efektivně a optimálně plánovat a využívat svůj čas ve prospěch fungování firmy. 

Motivace pracovníků
Vytváření motivujícího pracovního prostředí založeného na vnitřní zaangažovanosti a spoluúčasti lidí na cílech firmy.

Firemní kultura a týmová práce
Cílem kurzu je naučit pracovníky lépe vnímat a chápat firemní kulturu, která se promítá do jejich každodenní práce. 

Zvládání konfliktní komunikace
Obecná pravidla, která lze uplatnit v pracovním i osobním životě. Uvědomělé řízení vlastní komunikace.

Asertivita
Cílem kurzu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti asertivity. Naučit se zdravě se prosadit, podávat a přijímat kritiku.

Znalosti a aplikace metod řízení pro TOP management
Seznámení se základními přístupy a metodami řízení firmy, které jsou v současné době nejdůležitější pro vedení společnosti v dynamickém prostředí. 

Vedení manažerských rozhovorů
Cílem kurzu je natrénovat umění zvládat různé typy obtížných manažerských rozhovorů, dobře poskytovat a přijímat zpětnou vazbu.

Principy a zásady delegování úkolů
Naučíte se dobře zadávat a efektivně řešit pracovní úkoly - kdy delegovat a kdy převzít osobní zodpovědnost, nebo jak delegovat úkoly těm správným lidem. 

Facilitace a vedení porad
Změna kultury porad k větší otevřenosti, přímosti, spolupráci, tvořivosti a zaměření na výsledek způsobí pozitivní řetězovou reakci v celé organizaci.

Efektivní řízení pro manažery
Cílem je ukázat účinné nástroje z praxe pro vedoucí pracovníky, kteří cítí potřebu zvýšit produktivitu a efektivitu svých lidí ať v obchodě, výrobě nebo marketingu.

Akademie mistrů
Kurz zaměřený na rozvoj manažerských dovedností nižšího managementu ve výrobních firmách. 

Hodnocení pracovníků, vedení hodnotících rozhovorů
Poznejte metody, jak se připravit na hodnotící rozhovor s Vašimi lidmi tak, abyste je posunuli k většímu výkonu.

Budování týmu a týmová spolupráce
Díky kurzu pochopíte fungování pracovní skupiny a dokážete identifikovat vlastní styl vedení lidí.

Koučování
Naučíte se nedirektivní způsob rozvoje spolupracovníků, zkvalitníte řešení problémů a urychlíte vývoj organizační kultury.

Mentoring
Absolventi kurzu budou schopni využít efektivních metod mentoringu při vedení lidí a osvojí si specifické techniky mentoringu.

Strategické řízení
Naučte se využívat moderní přístupy řízení pro novou, rychle se měnící a na inovacích založenou ekonomiku.

Inovační management
Seznámíte se s inovačními přístupy v managementu výrobních firem a naučíte se je efektivně využívat v podnikové praxi.

Jak zpracovat business plán
Cílem kurzu je připravit účastníky tak, aby byli schopni zvládnout přípravu a zpracování dobrého business plánu pro účely rozvoje firmy. 

Projektové řízení
Účastníci se naučí zpracovávat studii proveditelnosti, plány projektů, finanční vyhodnocení projektů a jejich uplatnění v rámci strategického řízení a řízení změn ve firmách.

Procesní řízení
Účelem kurzu je ukázat, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní řízení. 

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

+420 739 426 617