Průmyslové a procesní inženýrství

Průmyslové firmy jsou kvůli rostoucí konkurenci stále více tlačeny ke snižování výrobních nákladů. Jsou nuceny optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat efektivitu výroby, logistiky a lidské práce. Existuje mnoho nástrojů a metod k řešení problémů od výroby po obchod, najdeme a implementujeme tu pravou odpovídající potřebám Vaší firmy. Rozjeďte Vás business na plný plyn!

Ve spolupráci se specialistou průmyslového inženýrství provádíme audity společnosti s cílem definovat slabá místa:

  • Společně se zaměříme na oblasti, které jsou pro Váš podnik klíčové
  • Zanalyzujeme, v čem spočívá Vaše síla
  • Navrhneme řešení vedoucí ke zlepšování výrobních i nevýrobních procesů
  • Poradíme, kde a jak odhalit nový potenciál
  • Pomůžeme Vám naplnit Vaše cíle

 

NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ

Blok I – Průmyslové inženýrství

Lean Master
Souhrn základních metod průmyslového inženýrství, které potřebuje první linie řízení pro každodenní práci a standardizaci procesů ve společnosti.  
 
Lean Guru
Naučíte se řídit zdroje produktivity ve všech procesech společnosti. Dokážete definovat a řídit procesy, měřit je a vyhodnocovat. 
 
Akademie mistrů
Kurz zaměřený na rozvoj manažerských dovedností nižšího managementu ve výrobních firmách. 
 
Manažer štíhlé výroby
Cílem kurzu je naučit účastníky metody a techniky pro hledání inovativních řešení ve výrobě a odstranění nežádoucích jevů, které ovlivňují výrobní proces. 
 
Úzká místa ve výrobě - Teorie omezení TOC
Po absolvování kurzu budou pracovníci liniové managementu schopni identifikovat předem možnost vzniku úzkých míst, zavádět řešení pro posílení úzkého místa a zvýšení jeho průchodnosti.
 
Metoda SMED
Nejnovější trendy v oblasti maximálního zkracování seřizovacích a výměnných časů na strojích a zařízeních při změně vyráběného sortimentu. 
 
Metoda TPM (Total Productive Maintenance)
Naučíte se sestavit a řídit údržbové plány činnosti pro jednotlivé stroje a nástroje a vyhodnocovat a identifikovat případné abnormality ve výkonech strojů. 
 
Procesní řízení
Účelem kurzu je ukázat, jak jednoduše, a přitom velmi účelně může být implementováné procesní řízení. Seznámíte se se základními principy organizovaní procesů, naučíte se idenfitifkovat kritické podmínky a stanovit kontrolní místa, zaměříte pozornost na kritické faktory úspěchu, indikátory výkonnosti, příklady ukazatelů v návaznosti na Balanced Scorecard a Benchmarking.

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

+420 603 146 964